2010年5月22日 星期六

I'm a Mac, I'm a PC (Get a Mac)階段任務達成


  "I'm a Mac, I'm a PC. (Get a Mac)" 系列廣告正式到一段落,下台一鞠躬。
  現在是Why You'll Love a Mac.
  其實這是正確的,因為PC已倒了,現在是:
   "I'm a Mac, I'm a Google."
 

沒有留言:

張貼留言